10th International Conference on Pathological Gambling and Other Behavioural Addictions

Warszawa, 14-15 listopada 2022

X Międzynarodowa Konferencja
Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne

O konferencji

Międzynarodowa Konferencja „Patologiczny hazard i inne uzależnienia behawioralne” jest kontynuacją przeprowadzanych corocznie konferencji międzynarodowych w formule naukowych spotkań poświęconych prezentacji nowych badań w zakresie uzależnień behawioralnych oraz ewaluacji badawczej wykorzystania narzędzi naukowych w praktyce terapeutycznej i profilaktycznej.

Konferencja umożliwia reprezentantom różnych dyscyplin zawodowych, przede wszystkim naukowcom i badaczom przeprowadzenie analizy, wymiany wiedzy i doświadczeń, określenie aktualnego stanu badań, zdefiniowanie potrzeb i kierunków rozwoju w zakresie przeciwdziałania patologicznemu hazardowi i uzależnieniom behawioralnym. Utrwala też współpracę środowisk zajmujących się tym problemem.

Konferencja przeznaczona jest dla osób, które zajmują się naukowo problematyką uzależnień behawioralnych lub szeroko pojętych zachowań problemowych (wyższe uczelnie, instytuty badawcze) oraz przedstawicieli środowisk mających wpływ na ograniczenie wzrostu liczby uzależnionych behawioralnie. 

Lokalizacja

Warsaw Plaza Hotel
Łączyny 5
02-820 Warszawa

MZ

Projekt jest dofinansowany ze środków Funduszu Rozwiązywania Problemów Hazardowych, będących w dyspozycji Ministra Zdrowia w ramach konkursu przeprowadzonego przez Krajowe Centrum Przeciwdziałania Uzależnieniom